Saya Mahu..

Sertai kuiz

Layari ruangan soalan lazim

Dapatkan info terkini kami

Emelkan laman ini kepada rakan

Tanda pilih laman ini

Hantar maklum balas anda kepada kami
 
Suarakan pendapat anda melalui undian yang kami sediakan: Sertai undian umum lain
     
 
  Saya mengalami kesukaran semasa memilih produk insurans/takaful disebabkan:  
     
     
 
 

Kurang maklumat tentang produk yang ditawarkan

     
  Kurang pengetahuan dan kemahiran untuk memilih produk yang betul
     
  Kurang maklumat berkaitan terma dan syarat semasa membeli produk
     
  Gagal mendapatkan penjelasan daripada pegawai pemasaran
     
    Poll results
 
     
 
 
Undian Umum  1 -  3 daripada 3
Saya mengalami kesukaran semasa memilih produk insurans/takaful disebabkan:
 
Undi | Papar Keputusan
 
Bidang manakah yang anda sangat memerlukan bantuan apabila membeli/mengguna produk insurans/takaful?
 
Undi | Papar Keputusan
 
Apakah pendapat anda tentang laman web baru kami?
 
Undi | Papar Keputusan
 
Undian Umum  1 -  3 daripada 3
 
 
 
+ 
Show/Hide Errors  Show/Hide Warnings  Show/Hide Messages
Messages
Warnings
0  Changed default language to: 2 (Class: UserSecurityLevels)
1  UserSecurity: Required User Level check, no need to check login. (Class: UserSecurityLevels)
2  UserSecurityLevels: Required Level is 1 (Public), allowing access. (Class: UserSecurityLevels)
3  ObjectUtils: Skipping property "dtVoted" as date (day, month, year) are not all supplied (Class: CMSOutServletDbCustom)
4  Servlet: lengthError check #1 failed (Class: CMSOutServletDbCustom)
5  Servlet: Displaying destination "failed" (Class: CMSOutServletDbCustom)
6  Parser: Tag attribute "name" not found in tag (Class: Parser)
7  Parser: Tag attribute "name" not found in tag (Class: Parser)
8  Parser: Tag attribute "name" not found in tag (Class: Parser)
9  Query List: PackPollsFullListViewBean: SELECT `entPACKPollsCategories`.`intInstallationID`, `entPACKPollsCategories`.`intCategoryID`, `entPACKPollsPoll`.`intPollID`, `entPACKPollsPoll`.`dtCreated`, `entPACKPollsPoll`.`dtUpdated`, `entPACKPollsPoll`.`dtStart`, `entPACKPollsPoll`.`dtEnd`, `entPACKPollsPoll`.`intStatusID`, `entPACKPollsPollStatus`.`strStatusDesc`, `entCMSFileDirectories`.`strFileDirectoryPath`, `entCMSPlaceHolders`.`strPlaceHolderFilename` FROM `entPACKPollsPoll` LEFT JOIN `relPACKPollsPoll_Category` ON `entPACKPollsPoll`.`intPollID` = `relPACKPollsPoll_Category`.`intPollID` LEFT JOIN `entPACKPollsPollStatus` ON `entPACKPollsPoll`.`intStatusID` = `entPACKPollsPollStatus`.`intStatusID` LEFT JOIN `entPACKPollsCategories` ON `relPACKPollsPoll_Category`.`intCategoryID` = `entPACKPollsCategories`.`intCategoryID` LEFT JOIN `entPACKPollsInstallations` ON `entPACKPollsCategories`.`intInstallationID` = `entPACKPollsInstallations`.`intInstallationID` LEFT JOIN `entCMSPlaceHolders` ON `entPACKPollsInstallations`.`intPlaceHolderID` = `entCMSPlaceHolders`.`intPlaceHolderID` LEFT JOIN `relCMSPlaceHolder_FileDirectory` ON `entCMSPlaceHolders`.`intPlaceHolderID` = `relCMSPlaceHolder_FileDirectory`.`intPlaceHolderID` LEFT JOIN `entCMSFileDirectories` ON `relCMSPlaceHolder_FileDirectory`.`intFileDirectoryID` = `entCMSFileDirectories`.`intFileDirectoryID` WHERE `entPACKPollsPoll`.`intPollID` = 4 ORDER BY `entPACKPollsPoll`.`intPollID` DESC LIMIT 0, 1 (Class: DbPaging)
10  Query List: relPACKPollsPoll_LanguageTableBean: SELECT * FROM `relPACKPollsPoll_Language` WHERE `relPACKPollsPoll_Language`.`intPollID` = 4 AND `relPACKPollsPoll_Language`.`intLanguageID` IN ( 2 ) ORDER BY `relPACKPollsPoll_Language`.`intLanguageID` DESC LIMIT 0, 1 (Class: DbPaging)
11  Query List: entPACKPollsOptionsTableBean: SELECT * FROM `entPACKPollsOptions` WHERE `entPACKPollsOptions`.`intPollID` = 4 ORDER BY `entPACKPollsOptions`.`intPollOptionID` ASC (Class: DbPaging)
12  Query List: relPACKPollsOption_LanguageTableBean: SELECT * FROM `relPACKPollsOption_Language` WHERE `relPACKPollsOption_Language`.`intPollOptionID` = 10 AND `relPACKPollsOption_Language`.`intLanguageID` IN ( 2 ) ORDER BY `relPACKPollsOption_Language`.`intLanguageID` DESC LIMIT 0, 1 (Class: DbPaging)
13  Query List: relPACKPollsOption_LanguageTableBean: SELECT * FROM `relPACKPollsOption_Language` WHERE `relPACKPollsOption_Language`.`intPollOptionID` = 11 AND `relPACKPollsOption_Language`.`intLanguageID` IN ( 2 ) ORDER BY `relPACKPollsOption_Language`.`intLanguageID` DESC LIMIT 0, 1 (Class: DbPaging)
14  Query List: relPACKPollsOption_LanguageTableBean: SELECT * FROM `relPACKPollsOption_Language` WHERE `relPACKPollsOption_Language`.`intPollOptionID` = 12 AND `relPACKPollsOption_Language`.`intLanguageID` IN ( 2 ) ORDER BY `relPACKPollsOption_Language`.`intLanguageID` DESC LIMIT 0, 1 (Class: DbPaging)
15  Query List: relPACKPollsOption_LanguageTableBean: SELECT * FROM `relPACKPollsOption_Language` WHERE `relPACKPollsOption_Language`.`intPollOptionID` = 13 AND `relPACKPollsOption_Language`.`intLanguageID` IN ( 2 ) ORDER BY `relPACKPollsOption_Language`.`intLanguageID` DESC LIMIT 0, 1 (Class: DbPaging)
16  Query List: relPACKPollsOption_LanguageTableBean: SELECT * FROM `relPACKPollsOption_Language` WHERE `relPACKPollsOption_Language`.`intPollOptionID` = 13 AND `relPACKPollsOption_Language`.`intLanguageID` IN ( 2 ) ORDER BY `relPACKPollsOption_Language`.`intLanguageID` DESC LIMIT 0, 1 (Class: DbPaging)
17  Widget Paging: Failed to generate output. Name: PollOptionDetails (Class: DbPaging)
18  Query List: relPACKPollsPoll_LanguageTableBean: SELECT * FROM `relPACKPollsPoll_Language` WHERE `relPACKPollsPoll_Language`.`intPollID` = 4 AND `relPACKPollsPoll_Language`.`intLanguageID` IN ( 2 ) ORDER BY `relPACKPollsPoll_Language`.`intLanguageID` DESC LIMIT 0, 1 (Class: DbPaging)
19  Widget Paging: Failed to generate output. Name: PollDetails (Class: DbPaging)
20  Query List: entPACKPollsOptionsTableBean: SELECT * FROM `entPACKPollsOptions` WHERE `entPACKPollsOptions`.`intPollID` = 4 ORDER BY `entPACKPollsOptions`.`intPollOptionID` ASC (Class: DbPaging)
21  Widget Paging: Failed to generate output. Name: OptionsList (Class: DbPaging)
22  Query List: relPACKPollsOption_LanguageTableBean: SELECT * FROM `relPACKPollsOption_Language` WHERE `relPACKPollsOption_Language`.`intPollOptionID` = 13 AND `relPACKPollsOption_Language`.`intLanguageID` IN ( 2 ) ORDER BY `relPACKPollsOption_Language`.`intLanguageID` DESC LIMIT 0, 1 (Class: DbPaging)
23  Widget Paging: Failed to generate output. Name: PollOptionDetails (Class: DbPaging)
24  Query List: entPACKPollsCategoriesTableBean: SELECT * FROM `entPACKPollsCategories` WHERE `entPACKPollsCategories`.`intInstallationID` = 1 ORDER BY `entPACKPollsCategories`.`intCategoryID` ASC (Class: DbPaging)
25  Query List: relPACKPollsCategory_LanguageTableBean: SELECT * FROM `relPACKPollsCategory_Language` WHERE `relPACKPollsCategory_Language`.`intLanguageID` IN ( 2 ) ORDER BY `relPACKPollsCategory_Language`.`intLanguageID` DESC , `relPACKPollsCategory_Language`.`strCategoryName` ASC LIMIT 0, 1 (Class: DbPaging)
26  Query List: relPACKPollsCategory_LanguageTableBean: SELECT * FROM `relPACKPollsCategory_Language` WHERE `relPACKPollsCategory_Language`.`intLanguageID` IN ( 2 ) ORDER BY `relPACKPollsCategory_Language`.`intLanguageID` DESC , `relPACKPollsCategory_Language`.`strCategoryName` ASC LIMIT 0, 1 (Class: DbPaging)
27  Widget Paging: Failed to generate output. Name: PollCategoriesDesc (Class: DbPaging)
28  WidgetBase: Var "intCategoryID" not found in scope "REQUEST". (Class: DbCondition)
29  Widget DbPaging: Variable intCategoryID does not exist in defined scope (Class: DbPaging)
30  Query List: PackPollsFullListViewBean: SELECT `entPACKPollsCategories`.`intInstallationID`, `entPACKPollsCategories`.`intCategoryID`, `entPACKPollsPoll`.`intPollID`, `entPACKPollsPoll`.`dtCreated`, `entPACKPollsPoll`.`dtUpdated`, `entPACKPollsPoll`.`dtStart`, `entPACKPollsPoll`.`dtEnd`, `entPACKPollsPoll`.`intStatusID`, `entPACKPollsPollStatus`.`strStatusDesc`, `entCMSFileDirectories`.`strFileDirectoryPath`, `entCMSPlaceHolders`.`strPlaceHolderFilename` FROM `entPACKPollsPoll` LEFT JOIN `relPACKPollsPoll_Category` ON `entPACKPollsPoll`.`intPollID` = `relPACKPollsPoll_Category`.`intPollID` LEFT JOIN `entPACKPollsPollStatus` ON `entPACKPollsPoll`.`intStatusID` = `entPACKPollsPollStatus`.`intStatusID` LEFT JOIN `entPACKPollsCategories` ON `relPACKPollsPoll_Category`.`intCategoryID` = `entPACKPollsCategories`.`intCategoryID` LEFT JOIN `entPACKPollsInstallations` ON `entPACKPollsCategories`.`intInstallationID` = `entPACKPollsInstallations`.`intInstallationID` LEFT JOIN `entCMSPlaceHolders` ON `entPACKPollsInstallations`.`intPlaceHolderID` = `entCMSPlaceHolders`.`intPlaceHolderID` LEFT JOIN `relCMSPlaceHolder_FileDirectory` ON `entCMSPlaceHolders`.`intPlaceHolderID` = `relCMSPlaceHolder_FileDirectory`.`intPlaceHolderID` LEFT JOIN `entCMSFileDirectories` ON `relCMSPlaceHolder_FileDirectory`.`intFileDirectoryID` = `entCMSFileDirectories`.`intFileDirectoryID` WHERE `entPACKPollsInstallations`.`intInstallationID` = 1 ORDER BY `entPACKPollsPoll`.`dtCreated` DESC LIMIT 0, 3 (Class: DbPaging)
31  Query List: relPACKPollsPoll_LanguageTableBean: SELECT * FROM `relPACKPollsPoll_Language` WHERE `relPACKPollsPoll_Language`.`intPollID` = 4 AND `relPACKPollsPoll_Language`.`intLanguageID` IN ( 1, 2 ) ORDER BY `relPACKPollsPoll_Language`.`intLanguageID` DESC LIMIT 0, 1 (Class: DbPaging)
32  Query List: relPACKPollsPoll_LanguageTableBean: SELECT * FROM `relPACKPollsPoll_Language` WHERE `relPACKPollsPoll_Language`.`intPollID` = 3 AND `relPACKPollsPoll_Language`.`intLanguageID` IN ( 1, 2 ) ORDER BY `relPACKPollsPoll_Language`.`intLanguageID` DESC LIMIT 0, 1 (Class: DbPaging)
33  Query List: relPACKPollsPoll_LanguageTableBean: SELECT * FROM `relPACKPollsPoll_Language` WHERE `relPACKPollsPoll_Language`.`intPollID` = 1 AND `relPACKPollsPoll_Language`.`intLanguageID` IN ( 1, 2 ) ORDER BY `relPACKPollsPoll_Language`.`intLanguageID` DESC LIMIT 0, 1 (Class: DbPaging)
34  Query List: relPACKPollsPoll_LanguageTableBean: SELECT * FROM `relPACKPollsPoll_Language` WHERE `relPACKPollsPoll_Language`.`intPollID` = 1 AND `relPACKPollsPoll_Language`.`intLanguageID` IN ( 1, 2 ) ORDER BY `relPACKPollsPoll_Language`.`intLanguageID` DESC LIMIT 0, 1 (Class: DbPaging)
35  Widget Paging: Failed to generate output. Name: PollDetails (Class: DbPaging)
36  Parser: Tag attribute "name" not found in tag (Class: Parser)
37  OutputGenerator: No databeans assosiated with form "formSearch" or against all forms (Class: OutputGenerator)
38  OutputGenerator: No databeans assosiated with form "formSearch" or against all forms (Class: OutputGenerator)
39  Page generated in 0.323045015335 sec (Class: CMSOutServletDbCustom)
40  Widget Paging: Failed to generate output. Name: MessageList (Class: Paging)
Errors
0  SqlGeneratorMysql: DB Execute has failed: SELECT * FROM `entSessions` WHERE `entSessions`.`strSessionKey` = '0240bd01a6e2a464d5df764ef48cff34' AND `entSessions`.`dtExpiry` >= '2020-05-26 16:45:53' ORDER BY `entSessions`.`strSessionKey` ASC , `entSessions`.`dtExpiry` ASC
1  SqlGeneratorMysql: DB returned error: Table './CMS_CONFIG/entSessions' is marked as crashed and should be repaired
2  SqlGeneratorBase: Query execution has failed