Jadual Perbandingan
Pilih produk insurans anda dengan lebih bijak
Kalkulator Premium Motor
Mengira premium yang perlu dibayar untuk kenderaan anda
Senarai Semak Tuntutan
Sudah ada segala yang diperlukan untuk pemohonan anda?
Kalkulator Belanjawan
Mengurus perbelanjaan dan kewangan anda dengan bijak
Glosari
Memahami istilah insurans
Muat turun buku panduan
info insurans

Muat turun buku panduan konsumer
 
Ingin tahu apakah produk dan perkhidmatan insurans yang sesuai untuk anda sekarang? Layarilah animasi Peringkat Hidup atau buat pilihan terus jika anda:
 
  Masih menuntut
  Bakal bekerja
  Bakal berkeluarga
  Bakal bersara
 
Kemaskini diri anda dengan panduan terkini kami tentang produk dan perkhidmatan insurans.
 
Anda Pintar Insurans?
 
Polisi Insurans Kereta Persendirian
 
Pengendorsan Atas
Tarif Motor
  Peringatan untuk Konsumer Kewangan
 
 
 
29 February 2012
Bank Negara Malaysia Melancarkan Perkhidmatan LINK Bergerak
Bank Negara Malaysia telah melancarkan perkhidmatan LINK Bergerak atau “MobileLINK” untuk pelanggan dalam usaha memberikan akses dan peluang yang lebih meluas kepada orang ramai untuk berurusan dengan Bank Negara Malaysia.
06 January 2012
Pelaksanaan Rangka Kerja Perlindungan Motor Baharu
Sebagai sebahagian daripada Rangka Kerja Perlindungan Motor Baharu (Rangka Kerja) yang dirumuskan untuk menangani isu struktur dalam sektor insurans motor, Bank Negara Malaysia ingin memaklumkan mengenai kemajuan langkah-langkah penambahbaikan yang telah diambil untuk menjadikan proses penyelesaian tuntutan dan pelaksanaan pelarasan premium sejak pengumumannya pada 11 Mac 2011 lebih baik.
29 February 2012
Bank Negara Malaysia Melancarkan Perkhidmatan LINK Bergerak
Bank Negara Malaysia telah melancarkan perkhidmatan LINK Bergerak atau “MobileLINK” untuk pelanggan dalam usaha memberikan akses dan peluang yang lebih meluas kepada orang ramai untuk berurusan dengan Bank Negara Malaysia.
06 January 2012
Pelaksanaan Rangka Kerja Perlindungan Motor Baharu
Sebagai sebahagian daripada Rangka Kerja Perlindungan Motor Baharu (Rangka Kerja) yang dirumuskan untuk menangani isu struktur dalam sektor insurans motor, Bank Negara Malaysia ingin memaklumkan mengenai kemajuan langkah-langkah penambahbaikan yang telah diambil untuk menjadikan proses penyelesaian tuntutan dan pelaksanaan pelarasan premium sejak pengumumannya pada 11 Mac 2011 lebih baik.
29 March 2011
test bm
test bm short
17 March 2011
Program Pengurusan Wang Ringgit Anda (POWER!)
Sebagai sebahagian daripada usaha berterusan untuk meningkatkan pengetahuan tentang kewangan dan cara pengurusan kewangan yang baik dalam kalangan masyarakat umum, Bank Negara Malaysia hari ini melancarkan Program Pengurusan Wang Ringgit Anda (POWER!).
17 March 2011
Skim Rumah Pertamaku
Rumah Pertamaku, yang dilancarkan hari ini oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, menarik penyertaan lebih daripada 20 institusi kewangan, termasuk institusi kewangan Islam.
17 March 2011
Skim Rumah Pertamaku
Rumah Pertamaku, yang dilancarkan hari ini oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, menarik penyertaan lebih daripada 20 institusi kewangan, termasuk institusi kewangan Islam.
08 December 2011
Banjir dan Insurans Kenderaan
Musim hujan lebat di negara ini menimbulkan kebimbangan dalam kalangan pemilik kenderaan tentang risiko kenderaan mereka ditenggelami air banjir. Walaupun telah mengambil langkah berjaga-jaga seperti tidak meletak kenderaan di tempat letak kereta yang rendah dan sering dinaiki air serta mengelak daripada melalui kawasan yang sering dilanda banjir semasa hujan lebat, namun kenderaan masih juga boleh ditenggelami air banjir.
08 December 2011
Banjir dan Insurans Kenderaan
Musim hujan lebat di negara ini menimbulkan kebimbangan dalam kalangan pemilik kenderaan tentang risiko kenderaan mereka ditenggelami air banjir. Walaupun telah mengambil langkah berjaga-jaga seperti tidak meletak kenderaan di tempat letak kereta yang rendah dan sering dinaiki air serta mengelak daripada melalui kawasan yang sering dilanda banjir semasa hujan lebat, namun kenderaan masih juga boleh ditenggelami air banjir.
   
 
Layari seksyen tip kami untuk mendapatkan panduan cara bagaimana mengurus pelbagai isu berhubung dengan produk dan perkihidmatan insurans dan takaful serta nasihat berguna mengenai insurans dan takaful.
 
  Tip terkini:
Membatalkan polisi anda
Bank Negara Malaysia
Biro Pengantaraan Kewangan   Persatuan Insurans Hayat Malaysia   Persatuan Insurans Am Malaysia
Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit  Info Perbankan
islamicfinanceinfo.com
 
+ 
Show/Hide Errors  Show/Hide Warnings  Show/Hide Messages
Messages
Warnings
0  Changed default language to: 2 (Class: UserSecurityLevels)
1  UserSecurity: Required User Level check, no need to check login. (Class: UserSecurityLevels)
2  UserSecurityLevels: Required Level is 1 (Public), allowing access. (Class: UserSecurityLevels)
3  Servlet: Displaying destination "success" (Class: CMSOutServlet)
4  Parser: Tag attribute "name" not found in tag (Class: Parser)
5  Parser: Tag attribute "name" not found in tag (Class: Parser)
6  Parser: Tag attribute "name" not found in tag (Class: Parser)
7  Query List: PackNewsFullListViewBean: SELECT `entPACKNewsCategories`.`intInstallationID`, `entPACKNewsCategories`.`intCategoryID`, `entPACKNewsCategories`.`strCategory`, `entPACKNewsArticles`.`intArticleID`, `entPACKNewsArticles`.`strHeadline`, `entPACKNewsArticles`.`strArticleShort`, `entPACKNewsArticles`.`strArticleText`, `entPACKNewsArticles`.`strKeywords`, `entPACKNewsArticles`.`dtArticleStart`, `entPACKNewsArticles`.`dtArticleEnd`, `entPACKNewsArticles`.`dtArticleArchive`, `entPACKNewsInstallations`.`intPlaceHolderID`, `entCMSFileDirectories`.`strFileDirectoryPath`, `entCMSPlaceHolders`.`strPlaceHolderFilename` FROM `entPACKNewsArticles` LEFT JOIN `relPACKNewsArticle_Category` ON `entPACKNewsArticles`.`intArticleID` = `relPACKNewsArticle_Category`.`intArticleID` LEFT JOIN `entPACKNewsCategories` ON `relPACKNewsArticle_Category`.`intCategoryID` = `entPACKNewsCategories`.`intCategoryID` LEFT JOIN `entPACKNewsInstallations` ON `entPACKNewsCategories`.`intInstallationID` = `entPACKNewsInstallations`.`intInstallationID` LEFT JOIN `entCMSPlaceHolders` ON `entPACKNewsInstallations`.`intPlaceHolderID` = `entCMSPlaceHolders`.`intPlaceHolderID` LEFT JOIN `relCMSPlaceHolder_FileDirectory` ON `entCMSPlaceHolders`.`intPlaceHolderID` = `relCMSPlaceHolder_FileDirectory`.`intPlaceHolderID` LEFT JOIN `entCMSFileDirectories` ON `relCMSPlaceHolder_FileDirectory`.`intFileDirectoryID` = `entCMSFileDirectories`.`intFileDirectoryID` WHERE `entPACKNewsInstallations`.`intInstallationID` = 2 ORDER BY `entPACKNewsArticles`.`dtArticleStart` DESC LIMIT 0, 2 (Class: DbPaging)
8  Query List: PackNewsFullListViewBean: SELECT `entPACKNewsCategories`.`intInstallationID`, `entPACKNewsCategories`.`intCategoryID`, `entPACKNewsCategories`.`strCategory`, `entPACKNewsArticles`.`intArticleID`, `entPACKNewsArticles`.`strHeadline`, `entPACKNewsArticles`.`strArticleShort`, `entPACKNewsArticles`.`strArticleText`, `entPACKNewsArticles`.`strKeywords`, `entPACKNewsArticles`.`dtArticleStart`, `entPACKNewsArticles`.`dtArticleEnd`, `entPACKNewsArticles`.`dtArticleArchive`, `entPACKNewsInstallations`.`intPlaceHolderID`, `entCMSFileDirectories`.`strFileDirectoryPath`, `entCMSPlaceHolders`.`strPlaceHolderFilename` FROM `entPACKNewsArticles` LEFT JOIN `relPACKNewsArticle_Category` ON `entPACKNewsArticles`.`intArticleID` = `relPACKNewsArticle_Category`.`intArticleID` LEFT JOIN `entPACKNewsCategories` ON `relPACKNewsArticle_Category`.`intCategoryID` = `entPACKNewsCategories`.`intCategoryID` LEFT JOIN `entPACKNewsInstallations` ON `entPACKNewsCategories`.`intInstallationID` = `entPACKNewsInstallations`.`intInstallationID` LEFT JOIN `entCMSPlaceHolders` ON `entPACKNewsInstallations`.`intPlaceHolderID` = `entCMSPlaceHolders`.`intPlaceHolderID` LEFT JOIN `relCMSPlaceHolder_FileDirectory` ON `entCMSPlaceHolders`.`intPlaceHolderID` = `relCMSPlaceHolder_FileDirectory`.`intPlaceHolderID` LEFT JOIN `entCMSFileDirectories` ON `relCMSPlaceHolder_FileDirectory`.`intFileDirectoryID` = `entCMSFileDirectories`.`intFileDirectoryID` WHERE `entPACKNewsCategories`.`intCategoryID` = 2 ORDER BY `entPACKNewsArticles`.`dtArticleStart` DESC LIMIT 0, 2 (Class: DbPaging)
9  Query List: PackNewsFullListViewBean: SELECT `entPACKNewsCategories`.`intInstallationID`, `entPACKNewsCategories`.`intCategoryID`, `entPACKNewsCategories`.`strCategory`, `entPACKNewsArticles`.`intArticleID`, `entPACKNewsArticles`.`strHeadline`, `entPACKNewsArticles`.`strArticleShort`, `entPACKNewsArticles`.`strArticleText`, `entPACKNewsArticles`.`strKeywords`, `entPACKNewsArticles`.`dtArticleStart`, `entPACKNewsArticles`.`dtArticleEnd`, `entPACKNewsArticles`.`dtArticleArchive`, `entPACKNewsInstallations`.`intPlaceHolderID`, `entCMSFileDirectories`.`strFileDirectoryPath`, `entCMSPlaceHolders`.`strPlaceHolderFilename` FROM `entPACKNewsArticles` LEFT JOIN `relPACKNewsArticle_Category` ON `entPACKNewsArticles`.`intArticleID` = `relPACKNewsArticle_Category`.`intArticleID` LEFT JOIN `entPACKNewsCategories` ON `relPACKNewsArticle_Category`.`intCategoryID` = `entPACKNewsCategories`.`intCategoryID` LEFT JOIN `entPACKNewsInstallations` ON `entPACKNewsCategories`.`intInstallationID` = `entPACKNewsInstallations`.`intInstallationID` LEFT JOIN `entCMSPlaceHolders` ON `entPACKNewsInstallations`.`intPlaceHolderID` = `entCMSPlaceHolders`.`intPlaceHolderID` LEFT JOIN `relCMSPlaceHolder_FileDirectory` ON `entCMSPlaceHolders`.`intPlaceHolderID` = `relCMSPlaceHolder_FileDirectory`.`intPlaceHolderID` LEFT JOIN `entCMSFileDirectories` ON `relCMSPlaceHolder_FileDirectory`.`intFileDirectoryID` = `entCMSFileDirectories`.`intFileDirectoryID` WHERE `entPACKNewsCategories`.`intCategoryID` = 5 ORDER BY `entPACKNewsArticles`.`dtArticleStart` DESC LIMIT 0, 2 (Class: DbPaging)
10  Query List: PackNewsFullListViewBean: SELECT `entPACKNewsCategories`.`intInstallationID`, `entPACKNewsCategories`.`intCategoryID`, `entPACKNewsCategories`.`strCategory`, `entPACKNewsArticles`.`intArticleID`, `entPACKNewsArticles`.`strHeadline`, `entPACKNewsArticles`.`strArticleShort`, `entPACKNewsArticles`.`strArticleText`, `entPACKNewsArticles`.`strKeywords`, `entPACKNewsArticles`.`dtArticleStart`, `entPACKNewsArticles`.`dtArticleEnd`, `entPACKNewsArticles`.`dtArticleArchive`, `entPACKNewsInstallations`.`intPlaceHolderID`, `entCMSFileDirectories`.`strFileDirectoryPath`, `entCMSPlaceHolders`.`strPlaceHolderFilename` FROM `entPACKNewsArticles` LEFT JOIN `relPACKNewsArticle_Category` ON `entPACKNewsArticles`.`intArticleID` = `relPACKNewsArticle_Category`.`intArticleID` LEFT JOIN `entPACKNewsCategories` ON `relPACKNewsArticle_Category`.`intCategoryID` = `entPACKNewsCategories`.`intCategoryID` LEFT JOIN `entPACKNewsInstallations` ON `entPACKNewsCategories`.`intInstallationID` = `entPACKNewsInstallations`.`intInstallationID` LEFT JOIN `entCMSPlaceHolders` ON `entPACKNewsInstallations`.`intPlaceHolderID` = `entCMSPlaceHolders`.`intPlaceHolderID` LEFT JOIN `relCMSPlaceHolder_FileDirectory` ON `entCMSPlaceHolders`.`intPlaceHolderID` = `relCMSPlaceHolder_FileDirectory`.`intPlaceHolderID` LEFT JOIN `entCMSFileDirectories` ON `relCMSPlaceHolder_FileDirectory`.`intFileDirectoryID` = `entCMSFileDirectories`.`intFileDirectoryID` WHERE `entPACKNewsCategories`.`intCategoryID` = 8 ORDER BY `entPACKNewsArticles`.`dtArticleStart` DESC LIMIT 0, 2 (Class: DbPaging)
11  Query List: PackNewsFullListViewBean: SELECT `entPACKNewsCategories`.`intInstallationID`, `entPACKNewsCategories`.`intCategoryID`, `entPACKNewsCategories`.`strCategory`, `entPACKNewsArticles`.`intArticleID`, `entPACKNewsArticles`.`strHeadline`, `entPACKNewsArticles`.`strArticleShort`, `entPACKNewsArticles`.`strArticleText`, `entPACKNewsArticles`.`strKeywords`, `entPACKNewsArticles`.`dtArticleStart`, `entPACKNewsArticles`.`dtArticleEnd`, `entPACKNewsArticles`.`dtArticleArchive`, `entPACKNewsInstallations`.`intPlaceHolderID`, `entCMSFileDirectories`.`strFileDirectoryPath`, `entCMSPlaceHolders`.`strPlaceHolderFilename` FROM `entPACKNewsArticles` LEFT JOIN `relPACKNewsArticle_Category` ON `entPACKNewsArticles`.`intArticleID` = `relPACKNewsArticle_Category`.`intArticleID` LEFT JOIN `entPACKNewsCategories` ON `relPACKNewsArticle_Category`.`intCategoryID` = `entPACKNewsCategories`.`intCategoryID` LEFT JOIN `entPACKNewsInstallations` ON `entPACKNewsCategories`.`intInstallationID` = `entPACKNewsInstallations`.`intInstallationID` LEFT JOIN `entCMSPlaceHolders` ON `entPACKNewsInstallations`.`intPlaceHolderID` = `entCMSPlaceHolders`.`intPlaceHolderID` LEFT JOIN `relCMSPlaceHolder_FileDirectory` ON `entCMSPlaceHolders`.`intPlaceHolderID` = `relCMSPlaceHolder_FileDirectory`.`intPlaceHolderID` LEFT JOIN `entCMSFileDirectories` ON `relCMSPlaceHolder_FileDirectory`.`intFileDirectoryID` = `entCMSFileDirectories`.`intFileDirectoryID` WHERE `entPACKNewsCategories`.`intCategoryID` = 11 ORDER BY `entPACKNewsArticles`.`dtArticleStart` DESC LIMIT 0, 2 (Class: DbPaging)
12  Query List: PackBInfoTipsFullListViewBean: SELECT `entPACKBInfoTipsCategories`.`intInstallationID`, `entPACKBInfoTipsCategories`.`intCategoryID`, `entPACKBInfoTipsCategories`.`strCategoryName`, `entPACKBInfoTipsTips`.`intTipID`, `entPACKBInfoTipsTips`.`strTitle`, `entPACKBInfoTipsTips`.`htmlTip`, `entPACKBInfoTipsTips`.`strAuthor`, `entPACKBInfoTipsTips`.`strKeywords`, `entPACKBInfoTipsTips`.`dtTip`, `entPACKBInfoTipsTips`.`dtCreated`, `entPACKBInfoTipsTips`.`dtUpdated`, `entPACKBInfoTipsTips`.`intStatusID`, `entPACKBInfoTipsTipStatus`.`strStatusDesc`, `entCMSFileDirectories`.`strFileDirectoryPath`, `entCMSPlaceHolders`.`strPlaceHolderFilename` FROM `entPACKBInfoTipsTips` LEFT JOIN `relPACKBInfoTipsTip_Category` ON `entPACKBInfoTipsTips`.`intTipID` = `relPACKBInfoTipsTip_Category`.`intTipID` LEFT JOIN `entPACKBInfoTipsTipStatus` ON `entPACKBInfoTipsTips`.`intStatusID` = `entPACKBInfoTipsTipStatus`.`intStatusID` LEFT JOIN `entPACKBInfoTipsCategories` ON `relPACKBInfoTipsTip_Category`.`intCategoryID` = `entPACKBInfoTipsCategories`.`intCategoryID` LEFT JOIN `entPACKBInfoTipsInstallations` ON `entPACKBInfoTipsCategories`.`intInstallationID` = `entPACKBInfoTipsInstallations`.`intInstallationID` LEFT JOIN `entCMSPlaceHolders` ON `entPACKBInfoTipsInstallations`.`intPlaceHolderID` = `entCMSPlaceHolders`.`intPlaceHolderID` LEFT JOIN `relCMSPlaceHolder_FileDirectory` ON `entCMSPlaceHolders`.`intPlaceHolderID` = `relCMSPlaceHolder_FileDirectory`.`intPlaceHolderID` LEFT JOIN `entCMSFileDirectories` ON `relCMSPlaceHolder_FileDirectory`.`intFileDirectoryID` = `entCMSFileDirectories`.`intFileDirectoryID` WHERE `entPACKBInfoTipsCategories`.`intInstallationID` = 2 ORDER BY `entPACKBInfoTipsTips`.`intTipID` DESC LIMIT 0, 1 (Class: DbPaging)
13  Parser: Tag attribute "name" not found in tag (Class: Parser)
14  OutputGenerator: No databeans assosiated with form "formSearch" or against all forms (Class: OutputGenerator)
15  OutputGenerator: No databeans assosiated with form "formSearch" or against all forms (Class: OutputGenerator)
16  Page generated in 0.252235889435 sec (Class: CMSOutServlet)
17  Widget Paging: Failed to generate output. Name: MessageList (Class: Paging)
Errors
0  Widget CmsLink: Failed to locate placeholder definition (Class: CmsLink)